Pravna formalna obvestila

Pravna formalna obvestila


Pravne določbe 

Te spletne strani vsebujejo informacije o izdelkih in storitvah, ki jih ponuja podjetje  ORIENT SHOP IMPORT-EXPORT D.O.O.,SPODNJI SLEMEN 11C, 2352  SELNICA OB DRAVI trgovina  Orishop ter služijo kot Indijske začimbe, riž, leče, olje, ghee, sladiče in prigrizki. Prodajno mesto podjetja – spletna trgovina. www.orishop.si

Orishop ne more prevzeti odgovornosti za morebitno škodo, nastalo z uporabo informacij s teh strani v namene, ki ne sodijo v okvir njihove predvidene namembnosti. Orishop se obvezuje ščititi interese uporabnikov storitev in preprečevati morebitne zlorabe. Orishop ne more odgovarjati za zlorabe, za katere se ne da ugotoviti, da so nastale kot posledica od strani proizvajalčevo  proizvodne  napake, napaka  sistema spletne trgovine ali napake uslužbencev Orishop. . Orishop vlaga razumne napore v vzdrževanje informacij na teh straneh kot ažurnih in točnih. Vendarle so zaradi dinamičnosti tržišča z računalniško in elektronsko opremo v manjšem številu možna odstopanja stvarnih podatkov in podatkov, dostopnih na spletnih straneh. Orishop ne odgovarja za morebitne napake na spletni strani, ki so nastale zaradi napačnih specifikacij proizvajalca. Fotografije izdelkov so samo ilustrativne narave ter ne morejo vedno in v vseh detajlih odgovarjati izdelkom, ki so stvarno dobavljivi. V kolikor potrebujete detajlnejše informacije, kontaktirajte prodajalno Orishop. V primeru, da naročenega artikla ni v skladišču Vas bodo uslužbenci prodaje Orishop kontaktirali v najkrajšem možnem času ter Vam ponudili opcijo čakanja na artikel, zamenjavo za drug odgovarjajoč artikel ali vračilo denarja v polnem znesku. Če naročeni artikel ni dobavljiv  in je bil plačan po predračunu  Orishop  pridržuje pravico ne izdati blaga na osnovi naročil z nepopolnimi in/ali netočnimi podatki. Z registracijo na teh spletnih straneh potrjujete, da ste v celoti seznanjeni, ter da sprejemate Pogoje uporabe storitev spletne trgovine Orisho. Glede morebitnih sporov se obe strani zavzemata za sporazumno reševanje sporov. V kolikor medsebojnega sporazuma ni moč doseči je pristojno sodišče v  Mariboru. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah in napisanem besedilu.

Jamstvo privatnosti/Varnost

Mi v Orishopu se obvezujemo, da bomo varovali privatnost in tajnost osebnih podatkov vseh naših kupcev v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS 86/2004 z dne 5. 8. 2004). Vsi uslužbenci Orishop-ja in poslovni partnerji so pogodbeno zavezani spoštovati načela zaščite privatnosti in tajnosti podatkov.  Zbiramo samo nujne osnovne podatke o kupcih/uporabnikih in informiramo kupce o načinu njihove uporabe. Redno dajemo kupcem možnost odločanja o uporabi njihovih podatkov, vključno z možnostjo odločitve, če želijo ali pač ne, da se njihovo ime odstrani s seznama, ki se uporablja za marketinške kampanje. Osebni podatki kupcev, shranjeni v informacijskem sistemu Orishop, se varujejo na varnem strežniku in so dostopni samo uslužbencem Orishop katerim so ti podatki nujni za nudenje kvalitetnih storitev našim kupcem.  Uporaba podatkov je omejena na komunikacijo s kupci v namen opravljanja prodajnih transakcij ter obveščanja uporabnikov o novostih in ugodnostih, ki so jim dostopne preko spletne trgovine.

Orishop jamči, da osebni podatki uporabnikov spletne trgovine Orishop brez izrecne predhodne privolitve uporabnika ne bodo nikoli dani na vpogled in uporabo tretji strani. Izjema pri uporabi podatkov je možna samo s strani pooblaščenih državnih služb. Z registracijo potrjujete točnost in popolnost v obrazcu navedenih podatkov ter dajete izrecno soglasje, da lahko Orishop, skladno z odredbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS 86/2004 z dne 5. 8. 2004), obdeluje osebne podatke označene v obrazcu za potrebe lastnih evidenc in nudenja storitev obveščanja o novih izdelkih in storitvah. V naši spletni trgovini uporabljamo več varnostno-zaščitnih sistemov, ki zagotavljajo ustrezno zaščito pred izgubo, neželjenim spreminjanjem ali zlorabo podatkov.